Kategori İçeriği

Akupunktur Nedir?

Akupunktur Nedir?

Akupunktur, Geleneksel Çin Tıbbı’nın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çin halkı binlerce yıldır, ilaç içermeyen, kolay uygulanabilen, geniş kullanım alanı olan ve yüksek tedavi edici etkinliği bulunan bu ucuz tedavi metodunun değerini bilmiştir. Dünyada, Çin ve diğer ülkeler arasındaki bilimsel ve kültürel alışverişin sonucu olarak uzun zamandır bilinmektedir ama en büyük ilgi ancak son yirmi otuz yıldır gözlenmektedir.

Çin Sağlık Bakanlığı tarafından, Akupunktur ve Geleneksel Çin Tıbbı’nın Dünya bilim ve kültürü içinde yerini alması ve bu tedaviyle ilgilenenlere daha iyi bir hizmet vermek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü ‘nün desteği ile Pekin, Şanghay ve Nanjing ‘de olmak üzere 3 tane Uluslararası Geleneksel Çin Tıbbı Eğitim ve Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. 120′den fazla ülkeden gelen binlerce öğrenciye temel ve ileri düzeyde eğitim ve öğretim verilmekte ve bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

Çin’de tıp eğitimi liseden sonra 3 yıl temel bilimler (fizik-kimya-biyoloji, anatomi,farmakoloji, patoloji,… ) ve 3 yıl klinik bilimler olmak üzere toplam 6 yıldır. Tıp fakültesi öğrencileri temel bilimler eğitimini tamamladıktan sonra bir seçim yaparlar: ya 3 yıl klinik bilimler eğitimi alarak Genel Pratisyen Doktor ya da 2 yıl Geleneksel Çin Tıbbı eğitimi alarak Çin Tıbbı Doktoru olurlar. Birini bitiren diğerinin eğitimini de üzerine ekleyebilir. Bu, bir doktor için hastasına daha faydalı olabilmek açısından iyi bir avantajdır.

Yani, Batı Tıbbı ve Geleneksel Çin Tıbbı eğitimleri aynı yerden başlayıp birbirine paralel yürütülmekte ve aynı hastanelerde bir arada sürdürülmektedir. Bu durum her iki tıp bilimi ile uğraşan bilim adamlarının gereksiz zıtlaşmaya girmelerini önlemesi açısından son derece önemlidir.