Kategori İçeriği

Dirsek Proloterapi

Dirsek Proloterapi

Dirseğimiz kolumuzla yaptığımız birçok harekette aktif olarak yer alan üstte kol kemiğimiz(humerus) ve alt kısımda iç tarafta ulna, dış tarafta radius denilen önkol kemiklerinden oluşmuş kompleks bir yapıdadır. Bu 3 kemiği bir arada tutan ligamentler(bağlar) iç kısımda ve medial epicondil denilen çıkıntıya yapışan ;” medial collateral ligament”, dış kısımda ve lateral epicondil denilen çıkıntıya yapışan “lateral collateral ligament” ve ayrıca radius kemiğinin etrafını saran” ligamentum anulare radii” sayesinde dirsek ekleminin stabilizasyonu sağlanmaktadır.Bunun dışında dirsek bölgesine yapışan kasların tendonları yer almaktadır.Bu yapılardan herhangi birine bir darbe geldiğinde ya da sürekli kullanmaya bağlı hasar meydana geldiğinde dirsek bölgesinde ağrı oluşmaya başlar. Öyle ki zamanla bu ağrı dayanılmaz boyutlara varabilir. Dirsek bölgesinde meydana gelen ağrıları %90’a yakın bir kısmı ligament(bağ) hasarına bağlı olarak meydana gelmesine rağmen bu çoğunlukla gözardı edilir ve tanı tam olarak konulamadığından yapılan tedaviler de başarısızlıkla sonuçlanır.

Dirsek ağrısı tenis oynayanlarda ve golf sporu ile uğraşanlarda çok sık görüldüğü için hastalıklar genelde Tenisçi Dirseği (Tennis Elbow) ve Golfçü Dirseği(Golfer’s Elbow) şeklinde isimlendirilmiştir. Tenis oynayanlarda dış kısımdaki ligamentin yapışma yeri olan “lateral epikondil” her vuruşta gerilerek hasarlandığı için “lateral epikondilit” diye adlandırılır.Aynı hasar sadece tenisçilerde değil el ve el bileğinin dışarı bükülmesini sağlayan kasların tekrarlayan kullanımını gerektiren işlerde(boyacılar, kasaplar,yoğun iş yapan ev hanımları, garsonlar,muslukçular) görülebilir. Kasların yapıştıkları yer olan lateral(dış) epikondildeki tendonların gerilip yapıştıkları yerde çekme kuvveti oluşturması sonucu hasarlanıp, hatta bir miktar liflerin kopmasına bağlı ağrı ve hassasiyet oluşur.Kaba cisimleri kavramada ve “Çaydanlık kaldırma hareketi” gibi hareketlerde dirseğin dış kısmında ağrı daha da şiddetlenir.

Golfçü dirseği ise elbileğinin içe doğru bükülmesinden sorumlu kasların tekrarlayan ve aşırı kullanımına bağlı meydana gelir.Golf oynarken vuruş sırasındaki dönme ve salınım hareketine bağlı olarak dirseğin iç kısmındaki çıkıntıya(medial epikondil) yapışan kasların tendonları gerilerek bu bölgede hasara ve bazı liflerin kopmasına neden olur.Buna bağlı olarak bu bölgede ağrı ve hassasiyet meydana gelir.Yine benzer durum marangozlarda,tornavida ile uğraşan kişilerde,bilgisayar operatörü gibi mesleklerde ve yoğun evişi yapan ev hanımlarında da görülür.

Dirsek Ağrısı Tedavisi
Çoğunlukla tedavide ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçlar, kolu askıya almak, kortizon enjeksiyonları hatta cerrahi tedaviye kadar gidebilmektedir.Fakat ağrı kesiciler ve kortizon enjeksiyonları kısa süre ağrıyı kesmelerine rağmen o bölgedeki iyileşme üzerine olumsuz etki gösterdiklerinden kalıcı bir sonuç vermemektedirler.Cerrahi tedavi de hem oradaki kas ve ligamentlere(bağ) hasar verdiği için hem de içerdiği risklerden dolayı çok mecbur kalınmadıkça kaçınılması gereken tedavilerdendir.

PROLOTERAPİ İLE DİRSEK AĞRISINI BİRKAÇ SEANSTA KALICI OLARAK TEDAVİ ETMEK MÜMKÜN….

Op.Dr. Özdemir Koçyiğit Kliniği‘nde dirsek ağrısıyla gelen ve temel olarak o bölgedeki kasların ve ligamentlerin hasarına bağlı ağrısı olan hastalarımızı Proloterapi yöntemiyle başarıyla tedavi etmekteyiz. Proloterapi ile ağrı ve hassasiyetin yoğun olduğu bölgeler işaretlenerek dekstroz enjeksiyonu yapılır.O bölgede oluşan inflamasyon ile bölgenin kanlanması artar, ayrıca bağışıklık sistemi uyarılarak fibroblast ve makrofaj gibi kollajen sentezi yapan hücreler hasarlı bölgeye sevk edilir.Kan akışının artması ve kollajen sentezi sayesinde hasarlı olan ligament,tendon ve kaslar tamir edilerek tekrar eski haline gelir.